Usluge

Poslovi kojima se bavimo:

Consulting u oblasti nabavke računarske opreme
Consulting u oblasti nabavke sistemskog software-a (operativni sistemi)
Instalacija računarske opreme
Instalacija i customizacija sistemskog software-a
Instalacija i administracija relacione baze podataka ORACLE
Dizajn, instalacija i održavanje mreža i mrežnog software-a
Projektovanje, izrada i održavanje aplikacija
Migracija podataka sa starog na novi sistem
Instalacija Web servera, firewall-a, mail-servera
Consulting oko izbora hardware-a i softwere-a za rad sa SWIFT-om
Instalacija Swiftovog softwera, customizacija, održavanje i instalacija upgrade-a, obuka korisnika za rad sa SWIFT-om
Kursevi

 

 

početak | ko smo mi | klijenti | proizvodi | servisi | kontaktirajte nas
Optimizirano za rezoluciju 800x600